سُوۡرَةُ العَلق

Al-Alaq- سُوۡرَةُ العَل
بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ
Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani

ٱقۡرَأۡ بِٱسۡمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ (١)
Bacalah (wahai Muhammad) dengan nama Tuhanmu yang menciptakan (sekalian makhluk), (1)

Ahad, 11 Julai 2010

Tugasan 1 dan 2 : Kajian Kepustakaan

1. Ualasan Buku Berkaitan Kemahiran Berfikir

Pengajaran Kemahiran Berfikir :Teori dan Amalan
John Arul Philips (1997)

Bab 1 - Pentingnya Kemahiran BerFikir

Bab ini membincangkan tentang pentingnya mengajar kemahiran berfikir memandangkan perkembangan ynag pesat dalam zaman maklumat, perubahan ciri-ciri tempat kerja dan penglibatan rakyat dalam sistem demokrasi.

Bab 2 - Biologi dan Psikologi Pemikiran
Bab ini menerangkan dengan mendalam biologi dan psikologi pemikiran. Antrara isu yang diberi perhatian di dalam buku ini ialah sama ada otak manusia dikhususkan untuk aktiviti pemikiran tertentu serta bagaimana maklumat disalurkan dalam otak. Buku ini juga membincangkan psikologi pemikiran dengan tumpuan kepada pelbagai tafsiran pemikiran.

Bab 3 - Memperkenalkan satu Model yang dipanggil program P.D.I (Perkembangan Daya Intelek)
Bab ini juga menerangkan model yang menunjukkan bagaimana kemahiran berfikir dapat diserapkan ke dalam mata pelajaran sekolah.

Bab 4 - Proses Pemikiran dan Kemahiran Berfikir.
Bahagian ini membincangkan perbezaan di antara proses pemikiran dan kemahiran berfikir. Juga dibancangkan ciri-ciri pemikiran kritis dan kreatif serta kemahiran-kemahiran berfikir mikro yang terbabbit.

Bab 5 - Strategi Mengajar Kemahiran Berfikir
Strategi yang boleh digunakan dan diamalkan oleh guru dalam memperkembangkan kemahiran berfikir pelajar. Yang diutamakan ialah pengajaran secara langsung kemahiran berfikir dengan menggunakan Teknik KADAR.

Bab 6 - Guru dan Daya Perkembangan Peminkiran Pelajar.
Meneliti peranan guru dalam perkembangan kemahiran berfikir pelajar dan bagaimana segala tindak-tanduk guru di dalam dan diluar kelas mempengaruhi cara pelajar berfikir.

Bab 7 - Penilaian Kemahiran Brfikir
Penilaian kemahiran berfikir bertujuan bagaimana menilai dan menentukan sama ada usaha guru ke arah ini telah berjaya mencapai dan menerapkan kemahiran ini.

Bab 8 - Ke Arah Budaya Berfikir.
Menyentuh tentang bagaimana sesebuah organisasi atau sekolah dapat melahirkan 'organisasi yang berfikir' dengan tumpuan kepada pentadbiran sekolah atau sesuatu organisasi.

Kesimpulan
Dalam kegairahan kita melaksanakan latihan atau kursus yang berkaitan komputer, kita juga perlu memikirkan bagaimana modul atau latihan yang akan dijalankan dapat melahirkan peserta yang berkemahiran untuk menggunakan kemahiran berfikir. Kemahiran berfikir perlu bermula sejak dari mula bersekolah lagi kerana ia dapat membantu pelajar tentang cara berfikir. Sebagai guru atau jurulatih kita perlu menambahkan kemahiran berfikir melalui kursus-kursus, pembacaan buku-buku panduan tentang pengajaran pemikiran kerana ia dapat membantu kita dalam membentuk peserta atau pelajar untuk berfikir.

Aktiviti 3 : Proses Berfikir Kreatif

KEMAHIRAN BERFIKIR
Kemahiran berfikir adalah kecekapan menggunakan akal menjalankan proses pemikiran. Seseorang yang memperolehi kemahiran berfikir sanggup dan cekap dalam menyusun maklumat, konsep atau idea secara yang teratur dan membuat kesimpulan atau keputusan yang tepat untuk tindakan yang terarah dan sewajarnya.KONSEP BERFIKIR

Edward de Bono ( 1976 )
- Kemahiran berfikir ini membolehkan manusia melihat pelbagai perspektif untuk menyelesaikan masalah dalam sesuatu situasi tertentu.

Dewey ( 1910 ) menegaskan :
- Pemikiran yang dihasilkan adalah kerana terdapat situasi keraguan atau masalah tertimbul. Pemikiran merupakan aktiviti psikologikal dalam sesuatu proses yang dialami untuk digunakan menyelesaikan masalah dalam situasi yang dihadapi.
Menurut pandangan Islam, berfikir ialah fungsi akal yang memerhatikan tenaga supaya otak manusia dapat bekerja dan beroperasi. Tenaga ini diperolehi melalui tafakur.


Berdasarkan pandangan dan definisi yang dihuraikan Konsep Pemikiran bolehlah dirumus sebagai :

“ Pemikiran ialah satu proses yang menggunakan minda untuk mencari makna dan penyelesaian terhadap sesuatu keraguan atau masalah yang tertimbul dengan menggunakan pelbagai cara iaitu membuat pertimbangan dan keputusan serta refleksi yang logikal dan munasabah terhadap proses yang dialami.

PROSES BERFIKIR
· Berfikir melibatkan pengendalian operasi mental tertentu dalam minda seseorang. Operasi terbahagi kepada 2 jenis iaitu :

Operasi Kognitif
- adalah kemahiran berfikir yang sering kita gunakan setiap hari, seperti mengelas, membanding, membuat urutan dan lain-lain.

Operasi Meta kognitif
- merupakan operasi yang mengarah dan mengawal kemahiran dalam proses kognitif iaitu memandu dan membimbing segala aktiviti pemikiran manusia di antara komponen-komponen berfikir.

PRINSIP KEMAHIRAN BERFIKIR
Sentiasa bersikap kostektif iaitu mempunyai sikap positif bagi semua jenis kemahiran berfikir dan elakkan dari bersikap negatif.
Berfikir secara perlahan-lahan dan sentiasa berfikir secara mudah.
Melupakan rasa ego, kita perlu mengikis perasaan ego kita jika inginkan setiap kemahiran berfikir yang digunakan itu dapat manafaatnya.
Sentiasa menukar arah otak kita berfikir iaitu, bila kita perlukan berfikir secara logik, kreatif dan lateral. Kita juga perlu menggunakan pelbagai kemahiran berfikir untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.
Tentukan tujuan kita berfikir dan sering bertanyakan diri sendiri tujuan dan apakah hasil yang diharapkan.
Perlu mengambil kira emosi dan perasaan orang lain serta diri sendiri sewaktu berfikir.

Kita perlu memikirkan alternatif lain sebelum kita membuat keputusan yang lebih baik. Setiap idea perlulah dilihat secara global supaya perincian kita tidak lari atau melencong dari skop atau landasan yang sebenar. Setiap pemikiran haruslah di akhiri dengan tindakan yang seharusnya mendatangkan kesan yang baik pada orang lain.

TEORI KEMAHIRAN BERFIKIR
v Teori Kemahiran Berfikir : Robert Sperry.

- Teori Robert Sperry menghuraikan otak manusia yang menggunakan bahagian kirinya berfikir secara kritis dan bahagian kanannya pula berfikir secara kreatif. Kedua-dua bahagian otak ini mempunyai fungsi berfikir yang tertentu. Otak kiri mempunyai kemahiran berfikir dalam bidang berupa logik, analitis urutan atau susunan bahasa fakta, matematik dan ingatan. Manakala bahagian kanan mempunyai kemahiran berfikir dalam bidang berupa kreatif, sintesis, warna, reka bentuk di samping perasaan, irama, muzik dan imaginasi.

Berdasarkan huraian di atas, untuk melahirkan pelajar yang sanggup berfikir secara kritis dan kreatif, kedua-dua bahagian otak kanan dan kiri hendaklah dikembangkan.


v Teori Pelbagai Kecerdasan : Howard Gardner.

- Howard berpendapat setiap orang dikurniakan potensi yang berbeza dalam fitrahnya. Menurutnya manusia mempunyai tujuh kecerdasan iaitu;

Kecerdasan linguistik
Kecerdasan logical-matematik
Kecerdasan visual-Spatial
Kecerdasan muzik
Kecerdasan tubuh kinestetik
Kecerdasan interpersonal
Kecerdasan intrapersonal

Dengan kecerdasan ini beliau percaya ia boleh dikembangkan dan dapat diajar di sekolah-sekolah.

v Teori Epistemologi : Imam Al-Ghazali.

- Beliau merupakan tokoh Islam. Al-Ghazali membahagikan Sains dan pengetahuan kepada ilmu kekal dan ilmu sementara. Ilmu kekal datangnya dari Tuhan semata-mata. Ilmu sementara pula berupa ilmu binaan manusia samada hasil kajian atau teori atau hasil pengalaman langsung. Ilmu ciptaan manusia tergolong dalam Ilmu Aqli (akal).

Ilmu Naqli atau ilmu wahyu merupakan jenis pengetahuan asas yang mesti diketahui untuk membantu penaakulan dan mengupas kewujudan diri.

Ilmu Aqli merupakan hasil pemikiran dan kajian yang sah. Beliau mendefinisikan penaakulan sebagai kelayakan yang membolehkan seseorang individu menanggapi ilmu pengetahuan dan berfikir tentang sesuatu yang boleh difikirkan.

v Teori Konstruktivisme

- Teori ini menganggap bahawa pengetahuan tidak boleh wujud di luar minda, tetapi dibina dalam minda berdasarkan pengalaman sebenar. Teori ini dibina berdasarkan gabungan hasil kajian ahli psikologi, ahli falsafah, dan penyelidik pendidikan terhadap proses pembelajaran individu. Mengikut Teori Konstruktivisme, ilmu pengetahuan adalah dibina melalui proses saling pengaruh di antara pembelajaran terdahulu dengan pembelajaran terbaru yang berkaitan. Di bawah proses pembelajaran pelajar membina ilmu pengetahuan dengan melibatkan dirinya secara aktif dengan menggunakan cara membanding maklumat yang baru dengan pengalaman sedia ada. Ia juga melibatkan proses metakognitif disamping proses kognitif, di mana ia melibatkan operasi mengarah dan mengawal proses kognitif tersebut.

- Penguasaan murid terutama dalam kemahiran berfikir menjadi lebih berkesan melalui penggunaan alat berfikir yang sesuai semasa proses pengajaran dan pembelajaran berjalan. Contoh alat berfikir yang biasa digunakan ialah pengurusan grafik, peta minda dan alat CORT. Ia dapat membantu murid bagi mengimbas kembali maklumat berkaitan yang boleh digunakan untuk membantu mengabungkan maklumat-maklumat baru.

JENIS-JENIS PEMIKIRAN
Pemikiran Konvergen
- Mengikut Guilfort 1976, pemikiran konvergen ialah salah satu jenis daya berfikir. Beliau melihat pemikiran konvergen sebagai daya berfikir yang membolehkan seseorang menggunakan pengetahuan sedia ada dengan integrasi logik dan susunan demi menghasilkan idea atau jawapan yang lazim. Penyelesaian masalah juga dilakukan berdasarkan pengetahuan, pengalaman, peraturan prinsip, teori, hukum atau rumus yang sedia ada. Pemikiran konvergen tertumpu ke arah mencari satu jawapan atau satu cara tertentu dikenali sebagai pemikiran tertumpu atau pemikiran berpandu. Ia juga disebut pemikiran penaakulan atau pemikiran kritis.

Proses pemikiran yang terlibat dalam menjawab soalan ini ialah menenangkan, menyatakan, membanding dan membeza.
Pemikiran Konvergen berdasarkan pengetahuan / pengalaman sedia ada.
Jawapan Tunggal
Masalah Tertutup
Pemikiran Divergen.
- Dikenali sebagai pemikiran bercapah dan memerlukan seseorang itu berfikir secara kreatif tentang sesuatu maklumat. Ia merujuk kepada berfikir dalam penyelesaian sesuatu masalah dari berbagai-bagai sudut. Menurut Davidoff (1976), pemikiran divergen memerlukan jawapan yang banyak dan pelbagai. Idea yang terhasil juga asli dan bernilai. Individu yang berfikiran divergen diangap individu yang kreatif. Ia juga dikenali sebagai pemikiran mendaar atau lateral dan mempunyai unsure intuisi dan celik akal supaya masalah terbuka dapat diselesaikan dengan pelbagai cara yang unik dan luar biasa.
Pemikiran Reflektif
- Menurut Birchall (1992) pemikiran reflektif memerlukan penggunaan pengalaman-pengalaman sedia ada untuk menimbang kemungkinan-kemungkinan tindakan alternatif yang boleh jaya untuk mencapai objektif penyelesaian masalah serta menetapkan keputusan bagi tindakan seterusnya.

Wilson J & Wing Jan L (1993) berpendapat pemikiran reflektif adalah berhubung rapat dengan aspek-aspek pemikiran yang lain.

Pemikiran Kritis dan Kreatif
Renungan kembali Refleksi Pemikiran Meta kognitif
Perkaitan dengan pengalaman-pengalaman sedia ada

Aktiviti 2 : Isu, masalah, penyelesaian dan cabaran

Isu :
Kaedah Pengajaran
Masalah :
Sukar untuk difahami oleh pelajar
Penyelesaian :
Menggunakan kaedah pengajaran yang lebih berkesan dan bersesuaian dan tahap pelajar
Cabaran :
Kaedah pengajaran yang lebih berkesan

Khamis, 21 Januari 2010

::Aktiviti 4:: Dapatkan 20 Laman Web Kemahiran Berfikir

Dapatkan 20 Laman Web Kemahiran Berfikir secara Kreatif dan Kritis dan gunakan 9 standard pemikiran untuk menilai laman-laman web berkenaan.
  1. http://lonestar.texas.net/~mseifert/crit2.html
  2. http://www.yourdictionary.com/dictionary-articles/Define-Critical-Thinking.html
  3. http://www.teachingthinking.net/thinking/web%20resources/robert_fisher_thinkingskills.htm
  4. Thinking Skills - Robert Fisher Teaching Thinking homepageBloom's taxonomy of thinking skills (what he called 'the cognitive goals of education') has been widely used by teachers in planning their teaching. ...
    www.teachingthinking.net/thinking/.../robert_fisherTEACHING
  5. THINKING SKILLS: MAPPING THE ARGUMENTS FOR CURRICULUM ...by HEM Jones - Related articles - All 3 versions, The teaching of thinking skills may be included in the curriculum in a variety of ways. They may be taught as skills within their own right under the label ... www.aare.edu.au/99pap/mel99174.htm
  6. Critical and Creative Thinking - Bloom's TaxonomyThe aim of creative thinking is to stimulate curiosity and promote divergence. Read the article Teaching Thinking Skills and Critical and Creative Thinking ...

    http://eduscapes.com/tap/topic69.htm

Khamis, 14 Januari 2010

Ayat-Ayat Tentang Akal Dalam Al_Quran

Sura 12 - Yusuf (MAKKA) : Verse 2
Sesungguhnya Kami menurunkan kitab itu sebagai Quran yang dibaca dengan bahasa Arab, supaya kamu (menggunakan akal untuk) memahaminya.

Sura 43 - Az-Zukhruf (MAKKA) : Verse 3
Sesungguhnya Kami jadikan Kitab itu sebagai Al-Quran yang diturunkan dengan bahasa Arab, supaya kamu (menggunakan akal) memahaminya.

Ayat-Ayat Tentang Berfikir Dalam Al_Quran

Sura 26 - Al-Shuara (MAKKA) : Verse 146
Adakah (kamu fikir), bahawa kamu akan dibiarkan sentiasa bersenang-senang dalam nikmat-nikmat yang ada di dunia ini?

Sura 26 - Al-Shuara (MAKKA) : Verse 186
Dan engkau hanyalah seorang manusia seperti kami dan sesungguhnya kami fikir engkau ini dari orang-orang yang dusta.

Ayat-Ayat Tentang Berfikir dan Akal

Al-Jinn - سُوۡرَةُ الجنّ
(وَأَنَّہُمۡ ظَنُّواْ كَمَا ظَنَنتُمۡ أَن لَّن يَبۡعَثَ ٱللَّهُ أَحَدً۬ا (٧


Dan bahawa sesungguhnya (tidaklah benar) manusia menyangka sebagaimana yang kamu sangka, bahawa Allah tidak sekali-kali mengutuskan sebarang Rasul (atau tidak akan membangkitkan manusia pada hari kiamat). (7)